سربازان گمنام این کشور صرفاً در حوزه اطلاعاتی و امنیّتی خلاصه نمیشوند.

کشور ما خوشبختانه مملو از سربازان گمنامی است که در عرصه های گوناگون تلاش میکنند و نام و نشانی هم از خیلی از این عزیزترین و پاکترین انسان های سرزمین ایران نیست.

در پیشرفت علم و انواع فن آوری، هوافضا، سایبری، تولید و کارآفرینی، مبارزه با جنگ اقتصادی، پیشرفت صنعت و تکنولوژی، مبارزه با مفاسد و فاسدین اقتصادی، صنعت هسته ای، تجهیزات نظامی و دفاعی، حراست از مرزهای کشور و…

آنجایی زحمات و جانفشانی های همه این سربازان وطن بیشتر به چشم می آید و حتی محیّرالعقول جلوه میکند که بدانیم چه وضعی در داخل کشورمان وجود دارد.

در شرایطی که جاسوس سیا (جیسون رضاییان) آنقدر به رئیس جمهور کشورمان نزدیک می‌شود که حتی از طعم آدامس او هم باخبر است.

در شرایطی که جاسوس MI6 با مسئول ارتباطات ریاست جمهوری و پسر خواهر رئیس جمهور کشورمان تماس دارد.

در شرایطی که جاسوس انگلیس و آمریکا(درّی اصفهانی) که محکومیت قطعی دارد؛ نبض مذاکرات هسته ای در حوزه تحریم پولی و بانکی را با حمایت شخص آقای ظریف به دست می‌گیرد…

در شرایطی که نزارزاکا جاسوس محکوم شده آمریکایی با معاون زنان ریاست جمهوری، خانم ملاوردی و برای اجرای پروژه استحاله فرهنگی خانواده ایرانی ارتباط برقرار می‌کند.

در شرایطی که جاسوسانی زبده در پوشش فعال محیط زیست همچون کاووس سیدامامی و ده نفر دیگر با حمایت اداری معاونین رییس جمهور خانم ابتکار و آقای آشنا، سخت مشغول سرقت و جاسوسی اطلاعات و اسرار کشور هستند.

در شرایطی که کاوه مدنی دوتابعیتی جاسوس در حوزه آبی کشور باحمایت دیگر معاون محترم ریاست جمهوری، عیسی کلانتری سمت گرفته و بعد از برملا شدن چهره واقعی‌اش او را از کشور فراری میدهند.

و … … در شرایطی که هرچقدر جاسوسان و دوتابعیتی ها آزادی عمل برای هر اقدامی دارند، امّا بسیاری از دلسوزان کشور یا امکان انجام کارهایشان را ندارند! و یا حتی برای خدمت رسانی تحت فشار هم قرارمیگیرند!