📮 تا حالا دقت کردین...

📨سال9 2 و برای توجیه مذاکرات با آمریکا حسن روحانی گفت:
"سانتریفیوژ خیلی خوب است که بچرخد به شرط اینکه زندگی مردم هم بچرخد، کارخانه‌های دیگر هم بچرخد، صنعت هم بچرخد و این کار شدنی است."

دقّت کنین
بالأخره مذاکرات شد
با آمریکا هم شد
وعده ها گرفته شد
برجام نوشته شد
هسته ای "کأن لَم یَکُن" شد
به تعهدات برجام یکطرفه عمل شد
ازطرف آمریکا به راحتی تعهدات انجام نشد
کشور و ملّت مون ریشخند شد
سانتریفیوژها خدابیامرز شد
و...
زندگی مردم ، صنایع و  کارخانه ها رو هم یک نگاهی بندازیم کاملاً متوجه میشیم که چی شد!

حالا
6سال بعد از اون همه مذاکرات با آمریکا و وعده ها
الآن
باز  قراره که همچنان با بهانه چرخیدن زندگی مردم، مذاکرات با آمریکا مجدداً توجیه بشه!